Privacyverklaring Niesing Bouwbedrijf

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt om gegaan door Niesing Bouwbedrijf. Daarnaast vind u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Niesing Bouwbedrijf

Niesing Bouwbedrijf is een bouwbedrijf uit Woerdense Verlaat. Wij houden ons bezig met diverse projecten op het gebied van verbouw en renovatie, restauratie, nieuwbouw, onderhoud en herstel, energiemaatregelen en kelders en souterrains.

Er zijn enkele situaties waarin uw gegevens door Niesing Bouwbedrijf verzameld worden. In deze privacyverklaring wordt beschreven wat er met deze gegevens gedaan wordt. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op.

info@niesing.nl| 0172 408 261

Woerdense Verlaat 1 | 3562 LC | Woerdense Verlaat

Btw. NR NL8100.57.025.B.01| KVK nr. 28048706

Doel gegevens

Niesing Bouwbedrijf verzamelt voor een aantal doelen uw informatie. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen
  Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met Niesing Bouwbedrijf via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd naar benodigde gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Onder deze gegevens vallen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.
 2. Analytics
  De website van Niesing Bouwbedrijf verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren met behulp van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniemen zijn niet te koppelenaan uw persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer of e-mailadres. De gegevens die Google Analytics verzameld zijn onder andere de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om met u in contact te komen.

Ontvangers

Niesing Bouwbedrijf verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze informatie uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Niesing Bouwbedrijf maakt gebruik van cookies om de website voor u te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden door websites op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Deze cookies bevatten informatie waarmee een website u kunt herkennen.

Niesing Bouwbedrijf maakt gebruik van twee soorten cookies:

 1. Functionele cookies
  Deze zijn nodig voor het functioneren van onze website.
 2. Analytics cookies
  Deze cookies verzamelen wij om inzicht te krijgen in de statistieken van onze website via Google Analytics. De gegevens die hiervoor verzameld worden zijn anoniemen niette koppelen aan uw persoonlijke gegevens. Via deze gegevens kunnen wij onder andere zien of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent en hoe u door onze website surft.

Lees hier meer over cookies: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Niesing Bouwbedrijf, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen
  Wanneer u contact opneemt met Niesing Bouwbedrijf via e-mail worden de gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, e-mailadres, voor onbepaalde tijd opgeslagen op onze mailserver.
 2. Analytics
  De gegevens die Google Analytics op de website verzameld van u zijn anoniem. Deze zijn niet verbonden aan uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens alleen fysieke kopieën gemaakt als Niesing Bouwbedrijf werk bij u heeft uitgevoerd. In dit geval worden NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van u bewaard.

Deze gegevens worden bewaard ten behoeve van de uitvoering van het werk en om belastingtechnische redenen.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Niesing Bouwbedrijf privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Niesing Bouwbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Bent u bang dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of ziet u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Niesing Bouwbedrijf.

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag!

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Niesing Bouwbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@niesing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken, op uw verzoek.

Niesing Bouwbedrijf wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons